F-skatteutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen har sett över F-skattesystemet och analyserat effekterna i vissa avseenden av bestämmelsernas utformning och tillämpning.

Läs mer

Inlägget F-skattesystemet – en översyn dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se