Loading...
Nyheter 2017-03-29T14:59:47+00:00

Skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård slopas

17 maj, 2018|0 Comments

Skattefriheten avskaffas från och med den 1 juli 2018 för arbetstagare som får förmåner av sin arbetsgivare i form av privat [...]

Skattetillägg även vid självrättelse

17 maj, 2018|0 Comments

Skattetillägg ska i vissa fall kunna tas ut av personer som på eget initiativ rättat oriktiga uppgifter i inkomstdeklarationen. Riksdagen sa [...]

Ingen avyttring vid utvidgning av bostadsrätt

17 maj, 2018|0 Comments

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen räknas det inte som en avyttring när en bostadsrätt enligt avtal utvidgas till att avse även en garageplats. [...]

Justering av förmånsvärde för lätta lastbilar

17 maj, 2018|0 Comments

När det gäller lätta lastbilar som används som arbetsredskap kan arbetsgivaren efter ansökan få ett beslut från Skatteverket om justering av [...]

Nordiska dataskyddsmyndigheter stärker samarbetet

17 maj, 2018|0 Comments

De nordiska dataskyddsmyndigheterna ska efter den 25 maj bland annat ta fram gemensamma vägledningar, utbyta mallar för biträdesavtal och arbeta för [...]

KPI för april 2018 var 327,10

17 maj, 2018|0 Comments

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,7 procent i april 2018. Det [...]

Räntetak införs för snabblån

3 maj, 2018|0 Comments

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i konsumentkreditlagen. Det innebär bland annat att det införs räntetak och kostnadstak för snabblån och [...]

Ny app för enklare företagande

3 maj, 2018|0 Comments

Bolagsverket har lanserat en app där du kan se aktuella uppgifter om ditt företag, hålla koll på vad som händer i företaget [...]

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

3 maj, 2018|0 Comments

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att såväl avgångsvederlag som arbetsinkomster under ramtiden ska ingå i underlaget vid beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen. [...]