Loading...
Nyheter

Återkallelse av F-skatt

21 februari, 2019|0 Comments

Skatteverket kan återkalla ett godkännande för F-skatt när en juridisk person upphör att bedriva verksamhet utan att den juridiska personen upplöses. [...]

KPI för januari 2019 var 328,56

21 februari, 2019|0 Comments

Inflationstakten enligt konsumentprisindex, KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,9 procent i januari 2019, [...]