Loading...
Nyheter 2017-03-29T14:59:47+00:00

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

16 november, 2017|0 Comments

Skattetillägg får inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. Regeringen föreslår nu att Skatteverket i vissa [...]

Utvidgade reparationsbegreppet för bostäder

16 november, 2017|0 Comments

Det utvidgade reparationsbegreppet för bostäder omfattar enligt Skatteverkets uppfattning utgifter för en ändrad rumsindelning i bostadslägenheter, under förutsättning att användningen till [...]

Det blir möjligt att låta bli att återkalla uppehållstillstånd

16 november, 2017|0 Comments

Riksdagen har beslutat om ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren [...]

Värdering av bostadsförmån

16 november, 2017|0 Comments

Inför inkomstbeskattningen 2018 har Skatteverket tagit fram tabeller för hyresnivåer i flerfamiljshus. Tabellerna är tänkta att vara till hjälp vid värdering [...]

Falska trängselskattekrav i omlopp

16 november, 2017|0 Comments

Transportstyrelsen har fått kännedom om att människor i Stockholmsområdet fått kravbrev om obetald trängselskatt. Avsändare av breven är ”Scandinavia Inkasso SIA”. [...]

Nu finns riksdagens diarium på webben

16 november, 2017|0 Comments

Riksdagens diarium är nu tillgängligt på riksdagen.se. Där går det att söka bland ärenden och begära ut handlingar direkt från webbplatsen. Diariet är [...]

Konkurser oktober 2017

16 november, 2017|0 Comments

Under oktober 2017 försattes 590 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 496 företag i oktober 2016, en ökning med [...]

KPI för oktober 2017 var 323,38

16 november, 2017|0 Comments

Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i oktober 2017, vilket är en nedgång från september då inflationstakten enligt KPI var 2,1 [...]

Beskattning av tillfällig varuförsäljning

9 november, 2017|0 Comments

Inkomst av tillfällig varuförsäljning som inte bedöms utgöra näringsverksamhet bör redovisas under inkomst av tjänst. Det kan som exempel handla om [...]