Loading...
Nyheter 2017-03-29T14:59:47+00:00

Dom i mål om friskvårdsbidrag

18 januari, 2018|0 Comments

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som används för att spela golf på pay and play-banor [...]

Friskvårdsbidrag nu även för dyrare sporter

18 januari, 2018|0 Comments

Nu är det klart att också dyrare sporter som exempelvis golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget, så har inte tidigare [...]

Domar i mål om företrädaransvar

18 januari, 2018|0 Comments

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur det ska bedömas om företrädare för ett bolag har agerat med uppsåt eller av [...]

Propositionsförteckning våren 2018

18 januari, 2018|0 Comments

Regeringskansliet har sammanställt en förteckningen över propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2018 under återstoden av riksmötet. Läs [...]

Nytt informationspaket om intrång

18 januari, 2018|0 Comments

Intrångsfrågor är ett komplext område som ständigt är aktuellt. Som ett led i Patent- och registreringsverkets uppdrag att öka kunskapen om [...]

Nya regler för blivande revisorer

18 januari, 2018|0 Comments

RI har tagit fram förslag till nya regler om utbildning och prov för blivande revisorer. Förslagen innebär bland annat att utbildningstiden [...]

Störst missnöje med begagnade bilar och hantverkare

18 januari, 2018|0 Comments

Hantverkstjänster och köp av begagnad bil orsakar flest klagomål från konsumenter. Det visar Konsumentverkets sammanställning av konsumentklagomål för 2017. Läs mer [...]

KPI för december 2017 var 325,23

18 januari, 2018|0 Comments

Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i december 2017, vilket är en nedgång från november då den var 1,9 procent. Läs [...]

Lagförslag om slopad karensdag

11 januari, 2018|0 Comments

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att karensdagen ska avskaffas och i stället införs ett karensavdrag för att ge rättvisare förutsättningar för [...]