Beräkningskonventioner 2020

10 oktober, 2019|0 Comments

Finansdepartementet beskriver i en rapport hur offentligfinansiella effekter till följd av ändrade skatte- och avgiftsregler beräknas och redovisas. Läs mer Inlägget [...]