Loading...
Nyheter 2017-03-29T14:59:47+00:00

Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet 2017

6 juli, 2017|0 Comments

Regeringskansliet har sammanställt ett informationsmaterial som innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trädde i kraft kring halvårsskiftet 2017. [...]

Beskattning av styrelsearvode

6 juli, 2017|0 Comments

Skatteverket har nu publicerat en kommentar med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2017 som klargör att styrelsearvode normalt [...]

Viktigt att fakturor bevaras på rätt sätt

6 juli, 2017|0 Comments

Skatteverket har i ett ställningstagande besvarat frågan om i vilken form köparen (företaget/arbetsgivaren) ska bevara fakturor (t.ex. kvitton) i bokföringen, för [...]

Inhyrd utländsk arbetskraft ska betala svensk skatt

6 juli, 2017|0 Comments

Finansdepartementet föreslår i en promemoria att fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige som inhyrd arbetskraft också ska betala skatt här. [...]

Nytt ställningstagande om solcellsanläggning på jordbruksfastighet

6 juli, 2017|0 Comments

Skatteverket har med anledning av ändrade bestämmelser om energiskatt uppdaterat sitt ställningstagande avseende beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på [...]

Rotavdrag när du ska renovera ditt fritidshus

6 juli, 2017|0 Comments

Du kan få rotavdrag för en del av arbetskostnaden när du renoverar ditt fritidshus. Kom ihåg att det är du som [...]

Glöm inte EU-kortet!

6 juli, 2017|0 Comments

Många tar chansen att resa bort under sommaren. För att vara säker på att få ta del av den sjukvård man [...]

Se upp med kreditkortsfakturan

6 juli, 2017|0 Comments

Om du inte ändrat beloppet på din kreditkortsfaktura kan du hamna i en ofrivillig avbetalning, med räntekostnader som följd. Konsumentverkets granskning [...]

Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad

29 juni, 2017|0 Comments

I inkomstslaget kapital ska under vissa förutsättningar ett schablonavdrag göras med 40 000 kr för varje lägenhet som innehas med bostadsrätt [...]