Loading...
Nyheter

Paintball och moms

13 december, 2018|0 Comments

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom förklarar att moms ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av paketerbjudanden för [...]

Djur i jordbruk

13 december, 2018|0 Comments

Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk har nu publicerats. Värdena kan användas vid värdering av djurlager för beskattningsår [...]

Värdering av djur i renskötsel

13 december, 2018|0 Comments

Skatteverket har nu publicerat sina föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel som ska tillämpas för beskattningsår som påbörjas [...]

Bolagsverkets faxnummer upphör

13 december, 2018|0 Comments

Från den 2 januari 2019 kan du inte längre skicka fax till Bolagsverket. Använd istället Bolagsverkets självservicetjänster eller gör ditt ärende [...]

Kapitalvinst vid försäljning av Bitcoin

6 december, 2018|0 Comments

När kapitalvinsten vid försäljning av Bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom [...]