Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden ska få dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.

Läs mer

Inlägget Utgifter för fönsterbyte dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se