Familjeföretagsfrågor

För ägarledda företag är skattefrågor en viktig del av verksamheten för både ägaren och familjen. Vi tittar på helhetsbilden och bidrar med analyser både på kort och lång sikt. Väl insatta i gällande skatteregler kan vi ge råd avseende effektiv skatteplanering för företagets och ägarens bästa.

Add±Subtract kan hjälpa till i företagets alla olika skeden; vid bildandet, frågor om delägarskap och generationsskiften, omstrukturering, fusioner, försäljning och avveckling.

Vi har också ett brett internationellt nätverk genom BKR International, vilket ger oss tillgång till gedigen kunskap om aktuella skatteregler och lagar i många olika länder.

Kontakta oss redan idag så får vi berätta vad vi kan hjälpa dig med!

KONTAKTA OSS