Företagsanalys & Organisation

Företagsanalys är ett begrepp som ofta används för att beskriva ett företags utvecklingsprocess. Kritiska frågor kräver svar, och syftet med företagsanalys är att skapa förutsättningar för en förbättrad framåtriktad styrning. En ökad förståelse av företagets ekonomiska utveckling och dess samband bidrar till att beslutskvaliteten förbättras och höjs. Låt oss hjälpa dig med att analysera ditt företags verksamhet och miljö, så att du kan få en bättre inblick över de situationer och processer som kan förbättras och effektiviseras!! 

Vi utför följande analyser:

  • Lönsamhetsanalyser
  • Nyckeltalsanalyser
  • Balanced scorecard
  • Du Pont-modellen
  • Målstyrning och tillväxt
  • Finansieringsanalys samt nyckeltal och strategival
  • Företagsvärdering i samband med försäljning, rörelseförvärv, nyemissioner m.fl. 

Likvidationer

Ska du avveckla ett aktiebolag? Likvidation är ett vanligt sätt att avsluta ett bolag. Vi kan ta hand om hela processen när bolag ska likvideras, kommunicera med aktieägare, avveckla tillgångar och skulder, upprätta dokumentation och slutredovisning.

Kontakta oss redan idag så får vi berätta vad vi kan hjälpa dig med!

KONTAKTA OSS