Regeringen föreslår att en ny lag om resegaranti ska införas som syftar till att anpassa svensk rätt till bestämmelserna om skydd vid obestånd i EU-direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang.

Läs mer

Inlägget Ny resegarantilag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se