Regeringen har skickat ett förslag på remiss om hur systemet med krav på personaliggare ska utvidgas till att även omfatta kropps- och skönhetsvård, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist­verksamhet.

Läs mer

Inlägget Personalliggare i fler verksamheter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se