Från och med den 1 januari 2019 ska redovisning i arbetsgivardeklaration ske på individnivå för samtliga arbetsgivare. Skatteverket skriver i ett ställningstagande hur arbetsgivarens återkrav ska hanteras med tillämpning av de nya reglerna.

Läs mer

Inlägget Rättelse av arbetsgivardeklaration på individnivå dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se