What does this mean?

Glossary – accounting and bookkeeping

What does ARK stand for?

AARK stands for auktoriserad redovisningkonsult – an authorised accountant. An authorised accountant has a forward-looking and proactive perspective on the client’s business. The accountant ensures that the quality of the accounting and financial reporting is already incorporated into the everyday work of the organisation, rather than being retroactively implemented via the auditing process. The accountant takes responsibility for the ongoing accounting, returns and declarations, closing accounts and annual reports, and also participates in financial planning and budgeting work. The ongoing contact with clients throughout the year also means that the accountant is well acquainted with the company’s business, and is therefore well-placed to act as an important advisor in the company’s decision-making and business development.

 

What is meant by Rex and Reko?

Rex and Reko refer to a normalised standard for good practice in the provision of accounting services, and constitute a recognised standard both in the accounting industry and in industry in general. The standard has been developed jointly by the industry associations Srf Konsulterna and FAR. The standard is aimed at authorised accountants, and contains procedures and guidelines to ensure that the accounting and the services provided are of high quality, and are of benefit to the companies, industry and society.

What is an annual accounts report?

The statutory audit requirement for small limited liability companies was withdrawn in 2010. Instead, it is now possible to use the annual accounts report as proof of quality for the company’s accounts. In simple terms, the annual accounts report is a receipt and proof that the accounting is of good quality and has been conducted in accordance with the standard for Rex and Reko. The annual accounts report has been developed by the industry organisations Srf Konsulterna and FAR.

Ja – bokslutsrapporten kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskild firma och handelsbolag. Detta gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag. Många undersökningar från kreditinstituten visar att kreditvärdigheten är högst hos de företag som har Bokslutsrapport. Från och med 1 juli 2011 kan man även kvalitetssäkra periodrapporter genom en särskild Periodbokslutsrapport.

Add & Subtract har lång erfarenhet av redovisning och bokföring
Add & Subtract har lång erfarenhet av redovisning och bokföring

What is an annual accounts report?

The statutory audit requirement for small limited liability companies was withdrawn in 2010. Instead, it is now possible to use the annual accounts report as proof of quality for the company’s accounts. In simple terms, the annual accounts report is a receipt and proof that the accounting is of good quality and has been conducted in accordance with the standard for Rex and Reko. The annual accounts report has been developed by the industry organisations Srf Konsulterna and FAR.

Is it possible to obtain an annual accounts report for a sole proprietorship?

JYes. The annual accounts report can be issued for all types of companies, including sole proprietorships and partnerships. This makes possible the quality assurance of businesses that are established in forms other than a limited company. Many surveys from credit institutions show that creditworthiness is highest among those companies that have annual accounts reports. Since 1 July 2011, interim reports can also be quality assured by means of a dedicated interim accounts report.

Can anyone draw up an annual accounts report?

No. Only an authorised accountant who works in accordance with the requirements of the Rex and Reko Swedish standard for accounting services, and who has prepared or assisted in the preparation and compilation of the client’s financial reports and annual accounts, can draw up an annual accounts report. The issued document – the annual accounts report – certifies that the underlying accounting has been checked, reconciled and assessed for reasonability in accordance with these quality requirements.

Do you represent a small or medium-sized company, a partnership or a sole proprietorship, and would you like to ensure the quality of your accounting? If so, contact us, and one of our authorised accountants will be happy to help!

Please feel free to email us if you have any questions

ADD & subtract erbjuder mer än bara redovisning

Företag eller privat - Add & Subtract erbjuder kvalificerad skatteplanering och rådgivning

Skatteplanering

Skattesystemet förändras ständigt. Add&Subtract erbjuder kvalificerad skatteplanering och rådgivning – både vad gäller företagsbeskattning och privat.

Add & Subtract har bred kunskap och lång erfarenhet av redovisning och bokföring

Redovisning & Bokföring

Hos oss får du kompetent hjälp med redovisning, ekonomistyrning, bokföring, skattedeklaration, företagsanalys och frågor rörande bolagsverk.

Vår revisor kan hjälpa dig utveckla ditt företag och din affärsidé - Add & Subtract

Revision

Vi kan tillhandahålla en godkänd och auktoriserad revisor som fungerar som samtalspartner och hjälper dig att utveckla ditt företag och affärsidé på lång sikt.

Add & Subtract erbjuder löneadministration, vilket innebär hjälp med löpande löneredovisningar, löneutbetalningar, pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter m.m.

Löneadministration

Lönehantering kräver kunskap i olika kollektivavtal och avtalsrätt. Vi hjälper dig med löpande löneredovisningar, löneutbetalningar, pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter och annat som rör löner.

Add & Subtract hjälper dig med företagsanalys och lönsamhetsanalys

Företagsanalys & Finansiering

Vi tar fram rutiner som underlättar arbetet med företagets ekonomi på många plan. Vi ger förslag på lösningar för bättre likviditet och högre avkastning och skapar underlag för bättre beslutsfattande.

Add & Subtract tar hand om hela processen vid likvidering av bolag

Likvidation

Vi tar hand om hela processen när bolag ska likvideras. Vi sköter kommunikation med aktieägarna, avveckling av tillgångar och skulder, upprättandet dokumentation och slutredovisning.

Add & Subtract kan hjälpa till med familjeföretagets alla ekonomiska frågor

Familjeföretag

Behöver ni hjälp med ekonomiska frågor i familjeföretag? Vi kan hjälpa till i företagets alla olika skeden – vid bildandet, frågor om delägarskap, omstrukturering, fusioner, försäljning, avveckling och mycket mer..

Add & Subtract hjälper dig med redovisning för ditt nystartade företag

Startup

Som ny företagare är det ofta svårt att själv ha koll på hur bokföring och olika skatter ska hanteras. Siktar du på snabb tillväxt är det bättre att låta oss ta hand om det och själv fokusera på din affärsidé.

Add&Subtract erbjuder paketlösningar för ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Brf

Add&Subtract erbjuder sedan många år paketlösningar för ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar. Vi kan med andra ord stötta er med allt som har med redovisning och bokföring att göra, så ni kan fokusera på annat.