Vad betyder vad

Begreppslista – redovisning och bokföring

Vad står ARK för?

ARK står för Auktoriserad Redovisningskonsult. En auktoriserad redovisningskonsult har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv på kundens företagande. Denne ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via revision. Redovisningskonsulten gör den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar och som deltar i ekonomisk planering och budgetarbete. Den fortlöpande kundkontakten under året medför också att den Auktoriserade Redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet, och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets beslut och utveckling av verksamheten.

 

Vad innebär Rex och Reko?

Rex och Reko är normgivande för god sed vid utförandet av tjänster inom redovisning och en erkänd standard i branschen såväl som näringslivet. Standarden har utvecklats gemensamt av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR. Standarden riktar sig till Auktoriserade Redovisningskonsulter och innehåller rutiner och riktlinjer för att redovisningen och de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet, till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Vad är en bokslutsrapport?

Den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades år 2010. I stället finns nu möjlighet att välja Bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för företagets redovisning. Bokslutsrapporten är helt enkelt ett kvitto och bevis på att redovisningen håller god kvalitet och har utförts i enlighet med Rex och Reko. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR.

Kan man få en bokslutsrapport för enskild firma?

Ja – bokslutsrapporten kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskild firma och handelsbolag. Detta gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag. Många undersökningar från kreditinstituten visar att kreditvärdigheten är högst hos de företag som har Bokslutsrapport. Från och med 1 juli 2011 kan man även kvalitetssäkra periodrapporter genom en särskild Periodbokslutsrapport.

Add & Subtract har lång erfarenhet av redovisning och bokföring
Add & Subtract har lång erfarenhet av redovisning och bokföring

Vad är en bokslutsrapport?

Den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades år 2010. I stället finns nu möjlighet att välja Bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för företagets redovisning. Bokslutsrapporten är helt enkelt ett kvitto och bevis på att redovisningen håller god kvalitet och har utförts i enlighet med Reko. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR.

Kan man få en bokslutsrapport för enskild firma?

Ja – bokslutsrapporten kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskild firma och handelsbolag. Detta gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag. Många undersökningar från kreditinstituten visar att kreditvärdigheten är högst hos de företag som har Bokslutsrapport. Från och med 1 juli 2011 kan man även kvalitetssäkra periodrapporter genom en särskild Periodbokslutsrapport.

Får vem som helst avge en bokslutsrapport?

Nej – enbart en Auktoriserad Redovisningskonsult som arbetar enligt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Rex och Reko, samt har upprättat eller biträtt med att upprätta och sammanställa uppdragsgivarens ekonomiska rapporter och årsbokslut kan avge en Bokslutsrapport. Det utfärdade dokumentet, Bokslutsrapporten, anger att den underliggande redovisningen är kontrollerad, avstämd och rimlighetsbedömd i enlighet med dessa kvalitetskrav.

Är du ett mindre eller medelstort företag, handelsbolag eller enskild firma och vill säkerställa kvalitet i er redovisning? Kontakta oss, så kan en auktoriserad redovisningskonsult hos oss hjälpa dig vidare!

Mejla oss om du har fler frågor

ADD & subtract erbjuder mer än bara redovisning

Företag eller privat - Add & Subtract erbjuder kvalificerad skatteplanering och rådgivning

Skatteplanering

Skattesystemet förändras ständigt. Add&Subtract erbjuder kvalificerad skatteplanering och rådgivning – både vad gäller företagsbeskattning och privat.

Add & Subtract har bred kunskap och lång erfarenhet av redovisning och bokföring

Redovisning & Bokföring

Hos oss får du kompetent hjälp med redovisning, ekonomistyrning, bokföring, skattedeklaration, företagsanalys och frågor rörande bolagsverk.

Vår revisor kan hjälpa dig utveckla ditt företag och din affärsidé - Add & Subtract

Revision

Vi kan tillhandahålla en godkänd och auktoriserad revisor som fungerar som samtalspartner och hjälper dig att utveckla ditt företag och affärsidé på lång sikt.

Add & Subtract erbjuder löneadministration, vilket innebär hjälp med löpande löneredovisningar, löneutbetalningar, pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter m.m.

Löneadministration

Lönehantering kräver kunskap i olika kollektivavtal och avtalsrätt. Vi hjälper dig med löpande löneredovisningar, löneutbetalningar, pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter och annat som rör löner.

Add & Subtract hjälper dig med företagsanalys och lönsamhetsanalys

Företagsanalys & Finansiering

Vi tar fram rutiner som underlättar arbetet med företagets ekonomi på många plan. Vi ger förslag på lösningar för bättre likviditet och högre avkastning och skapar underlag för bättre beslutsfattande.

Add & Subtract tar hand om hela processen vid likvidering av bolag

Likvidation

Vi tar hand om hela processen när bolag ska likvideras. Vi sköter kommunikation med aktieägarna, avveckling av tillgångar och skulder, upprättandet dokumentation och slutredovisning.

Add & Subtract kan hjälpa till med familjeföretagets alla ekonomiska frågor

Familjeföretag

Behöver ni hjälp med ekonomiska frågor i familjeföretag? Vi kan hjälpa till i företagets alla olika skeden – vid bildandet, frågor om delägarskap, omstrukturering, fusioner, försäljning, avveckling och mycket mer..

Add & Subtract hjälper dig med redovisning för ditt nystartade företag

Startup

Som ny företagare är det ofta svårt att själv ha koll på hur bokföring och olika skatter ska hanteras. Siktar du på snabb tillväxt är det bättre att låta oss ta hand om det och själv fokusera på din affärsidé.

Add&Subtract erbjuder paketlösningar för ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Brf

Behöver ni hjälp av en auktoriserad revisor till er brf i Stockholm? Låt Add & Subtract sköta föreningens revision – en trygghet för både styrelsen och medlemmarna.