ADD & SUBTRACT HJÄLPER DIG genom hela processen

Likvidation

Ska du avveckla ett aktiebolag? Likvidation är ett vanligt sätt att avsluta ett aktiebolag. Genom en likvidation omvandlas bolagets tillgångar till pengar när bolaget upplöses, i den mån det är möjligt. Dessa pengar används exempelvis till att betala skulder som bolaget har, och överskottet delas sedan ut till aktieägarna. Det finns olika typer av likvidation – frivillig eller tvångslikvidation. Den sistnämnda beslutas av Bolagsverket, medan beslut om en frivillig likvidation tas av aktieägarna själva. 

Vi kan ta hand om hela processen när bolag ska likvideras – vi sköter kommunikation med aktieägarna, avveckling av tillgångar och skulder, upprättandet dokumentation och slutredovisning. Våra redovisningskonsulter gör processen enklare, smidigare och tryggare – kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Maila oss

ADD & subtract erbjuder mer än bara redovisning

Företag eller privat - Add & Subtract erbjuder kvalificerad skatteplanering och rådgivning

Skatteplanering

Skattesystemet förändras ständigt. Add&Subtract erbjuder kvalificerad skatteplanering och rådgivning – både vad gäller företagsbeskattning och privat.

Add & Subtract har bred kunskap och lång erfarenhet av redovisning och bokföring

Redovisning & Bokföring

Hos oss får du kompetent hjälp med redovisning, ekonomistyrning, bokföring, skattedeklaration, företagsanalys och frågor rörande bolagsverk.

Vår revisor kan hjälpa dig utveckla ditt företag och din affärsidé - Add & Subtract

Revision

Vi kan tillhandahålla en godkänd och auktoriserad revisor som fungerar som samtalspartner och hjälper dig att utveckla ditt företag och affärsidé på lång sikt.

Add & Subtract erbjuder löneadministration, vilket innebär hjälp med löpande löneredovisningar, löneutbetalningar, pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter m.m.

Löneadministration

Lönehantering kräver kunskap i olika kollektivavtal och avtalsrätt. Vi hjälper dig med löpande löneredovisningar, löneutbetalningar, pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter och annat som rör löner.

Add & Subtract hjälper dig med företagsanalys och lönsamhetsanalys

Företagsanalys & Finansiering

Vi tar fram rutiner som underlättar arbetet med företagets ekonomi på många plan. Vi ger förslag på lösningar för bättre likviditet och högre avkastning och skapar underlag för bättre beslutsfattande.

Add & Subtract tar hand om hela processen vid likvidering av bolag

Likvidation

Vi tar hand om hela processen när bolag ska likvideras. Vi sköter kommunikation med aktieägarna, avveckling av tillgångar och skulder, upprättandet dokumentation och slutredovisning.

Add & Subtract kan hjälpa till med familjeföretagets alla ekonomiska frågor

Familjeföretag

Behöver ni hjälp med ekonomiska frågor i familjeföretag? Vi kan hjälpa till i företagets alla olika skeden – vid bildandet, frågor om delägarskap, omstrukturering, fusioner, försäljning, avveckling och mycket mer..

Add & Subtract hjälper dig med redovisning för ditt nystartade företag

Startup

Som ny företagare är det ofta svårt att själv ha koll på hur bokföring och olika skatter ska hanteras. Siktar du på snabb tillväxt är det bättre att låta oss ta hand om det och själv fokusera på din affärsidé.

Add&Subtract erbjuder paketlösningar för ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Brf

Add&Subtract erbjuder sedan många år paketlösningar för ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar. Vi kan med andra ord stötta er med allt som har med redovisning och bokföring att göra, så ni kan fokusera på annat.