Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom redovisning, ekonomistyrning och skattetekniska frågor.

Add±Subtract är en auktoriserad redovisningsbyrå som bildades 1999 och har idag ca 20 medarbetare, som har mångårig erfarenhet av redovisning, revision och skatter i mindre och medelstora, ägarledda företag. Våra befintliga kunder befinner sig inom ett antal olika branscher, vilket gör att vi kan erbjuda kvalificerade tjänster inom de flesta områden för ett antal branscher.

Under åren har Add±Subtract genomfört ett antal lyckade företagsförvärv vilket bidragit till att verksamhet har utvecklats och fortsätter att utvecklas starkt. Sedan 2010 är vi även en oberoende medlem av BKR international, en av världens ledande sammanslutningar av oberoende revisions-och affärsrådgivningsbyråer. Genom vårt medlemskap i BKR international kan vi hjälpa företag som har en internationell profil.

Inom Sverige är vi anslutna i branschorganisationer för redovisning och revision FAR och Srf konsulterna. Vi samarbetar även med ledande advokat- och revisionsbyråer i Stockholm.

Våra Revisorer

Börje Krafft

VD, AUKTORISERAD REVISOR, AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT
OCH REDOVISNINGSSPECIALIST

Telefon direkt: 08-545 662 12

Våra Redovisningskonsulter

Alexandros Tsitinidis

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT
REDOVISNINGSSPECIALIST

Telefon direkt: 08-545 662 14

Ann Petersen

REDOVISNINGSKONSULT
INTERNATIONAL CONSULTANT
REDOVISNINGSCHEF

Telefon direkt: 08-545 662 07

Per Sohlberg

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT
AUDIT MANAGER

Telefon direkt: 08-545 662 15

Cathrine Johansson

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT
AUDIT MANAGER

Telefon direkt: 08-545 662 16

Katarina Tarras-Wahlberg

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT

Telefon direkt: 08-545 662 06

Anna-Karin Holmberg

REDOVISNINGSKONSULT

Telefon direkt: 08-545 662 02

Annika Hassbjer

REDOVISNINGSKONSULT

Telefon direkt: 072-303 26 64

Cecilia Liegnell

REDOVISNINGSKONSULT

Telefon direkt: 08-545 662 03

Efva Gustafson

REDOVISNINGSKONSULT

Telefon direkt: 08-545 662 04

Erika Engvall

REDOVISNINGSKONSULT

Telefon direkt: 08-545 662 21

Linda Lindahl

REDOVISNINGSKONSULT

Telefon direkt: 08-545 662 22

Sara Persson

REDOVISNINGSKONSULT

Telefon direkt: 08-545 662 13

Sonah Sy

REDOVISNINGSKONSULT

Telefon direkt: 08-545 662 10

Teresa Dahl

REDOVISNINGSKONSULT

Telefon direkt: 08-545 662 01

International Consultant

Ann Petersen

REDOVISNINGSKONSULT
INTERNATIONAL CONSULTANT
REDOVISNINGSCHEF

Telefon direkt: 08-545 662 07

Ekonomiansvarig

Michaela Olsson

EKONOMIANSVARIG

Telefon direkt: 08-545 662 05

In-house Manager

Nicklas Widén

IN-HOUSE MANAGER

Telefon direkt: 08-545 662 19

VILL DU JOBBA MED OSS?

Add & Subtract är medlem i