ADD & Subtract erbjuder dig

Kvalificerade tjänster inom redovisning, ekonomistyrning och revision

Add & Subtract är en auktoriserad redovisningsbyrå som bildades 1999 och har idag ca 20 medarbetare. Vi har mångårig erfarenhet av redovisning, revision och skatter i mindre och medelstora, ägarledda företag. Våra befintliga kunder befinner sig inom ett antal olika branscher, vilket gör att vi kan erbjuda kvalificerade tjänster inom de flesta områden.

Under åren har Add & Subtract genomfört ett antal lyckade företagsförvärv vilket bidragit till att verksamheten har utvecklats och fortsätter att utvecklas starkt. Sedan 2010 är vi även en oberoende medlem av BKR international, en av världens ledande sammanslutningar av oberoende revisions- och affärsrådgivningsbyråer. Genom vårt medlemskap i den globala branschorganisationen BKR international kan vi hjälpa företag som har en internationell profil. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med internationella frågor inom skatt, redovisning och revision.

Inom Sverige är vi anslutna i branschorganisationer för redovisning och revision som FAR och Srf konsulterna. Vi samarbetar även med ledande revisions- och advokatbyråer i Stockholm.

ADD & Subtract erbjuder dig

Kvalificerade tjänster inom redovisning, ekonomistyrning och revision

Add & Subtract är en auktoriserad redovisningsbyrå som bildades 1999 och har idag ca 20 medarbetare. Vi har mångårig erfarenhet av redovisning, revision och skatter i mindre och medelstora, ägarledda företag. Våra befintliga kunder befinner sig inom ett antal olika branscher, vilket gör att vi kan erbjuda kvalificerade tjänster inom de flesta områden.

Under åren har Add & Subtract genomfört ett antal lyckade företagsförvärv vilket bidragit till att verksamheten har utvecklats och fortsätter att utvecklas starkt. Sedan 2010 är vi även en oberoende medlem av BKR international, en av världens ledande sammanslutningar av oberoende revisions- och affärsrådgivningsbyråer. Genom vårt medlemskap i den globala branschorganisationen BKR international kan vi hjälpa företag som har en internationell profil. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med internationella frågor inom skatt, redovisning och revision.

Inom Sverige är vi anslutna i branschorganisationer för redovisning och revision som FAR och Srf konsulterna. Vi samarbetar även med ledande revisions- och advokatbyråer i Stockholm.

Nu kan du vara ännu tryggare i ditt val av revisions- och redovisningskonsult

Våra medlemskap i både globala & nationella branschorganisationer

Vi är stolta medlemmar i både globala och nationella branschorganisationer för redovisning och revision. Vi samarbetar även med ledande advokat- och revisionsbyråer i Stockholm. Genom anslutning till dessa organisationer ges vi resurser och auktorisering att hjälpa dig som kund på bästa sätt. Dessutom kan du vara ännu tryggare i ditt val av revisions- och redovisningskonsult. Läs mer om våra medlemskap och vad de innebär nedan.

BKR International

BKR International är en av världens ledande nätverk av oberoende revisions-och affärsrådgivningsbyråer. BKR International representeras av över 160 oberoende rådgivande redovisningsbyråer och har tillsammans mer än 500 kontor i 80 länder. Vi på Add & Subtract är oberoende medlemmar sedan 2010, och genom vårt medlemskap har vi globala resurser för att hjälpa företag med internationell profil.

 

FAR

FAR är en svensk branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning. På uppdrag av sina medlemmar hjälper de bland annat till att tydliggöra god yrkessed och förmedla kunskap inom ekonomi till svenskt näringsliv och samhälle. De arbetar också med att driva opinionsbildning och auktorisera revisorer. FAR ser till att näringslivet kan lita på att revisions- och redovisningsbyråer kommer med rätt kompetens och pålitlig information. 

 

Srf Konsulterna

Srf Konsulterna är en svensk branschorganisation inom redovisning och lön. De tillhandahåller bland annat auktorisering av redovisningskonsulter och professionell utveckling genom utbildning och annan kompetenshöjning. Våra Auktoriserade Redovisningskonsulter har blivit auktoriserade via Srf Konsulterna, och är en kvalitetsstämpel som garanterar kompetens, kunnande och trygghet för dig som kund. När du anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult från oss, kan du vara säker på att du får en samarbetspartner med stort kunnande som dessutom håller sina kunskaper uppdaterade.

FAR logo
Srf konsulterna

Nu kan du vara ännu tryggare i ditt val av revisions- och redovisningskonsult

Våra medlemskap i både globala & nationella branschorganisationer

Vi är stolta medlemmar i både globala och nationella branschorganisationer för redovisning och revision. Vi samarbetar även med ledande advokat- och revisionsbyråer i Stockholm. Genom anslutning till dessa organisationer ges vi resurser och auktorisering att hjälpa dig som kund på bästa sätt. Dessutom kan du vara ännu tryggare i ditt val av revisions- och redovisningskonsult. Läs mer om våra medlemskap och vad de innebär nedan.

BKR International

BKR International är en av världens ledande nätverk av oberoende revisions-och affärsrådgivningsbyråer. BKR International representeras av över 160 oberoende rådgivande redovisningsbyråer och har tillsammans mer än 500 kontor i 80 länder. Vi på Add & Subtract är oberoende medlemmar sedan 2010, och genom vårt medlemskap har vi globala resurser för att hjälpa företag med internationell profil.

FAR

FAR är en svensk branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning. På uppdrag av sina medlemmar hjälper de bland annat till att tydliggöra god yrkessed och förmedla kunskap inom ekonomi till svenskt näringsliv och samhälle. De arbetar också med att driva opinionsbildning och auktorisera revisorer. FAR ser till att näringslivet kan lita på att revisions- och redovisningsbyråer kommer med rätt kompetens och pålitlig information. 

FAR logo

Srf Konsulterna

Srf Konsulterna är en svensk branschorganisation inom redovisning och lön. De tillhandahåller bland annat auktorisering av redovisningskonsulter och professionell utveckling genom utbildning och annan kompetenshöjning. Våra Auktoriserade Redovisningskonsulter har blivit auktoriserade via Srf Konsulterna, och är en kvalitetsstämpel som garanterar kompetens, kunnande och trygghet för dig som kund. När du anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult från oss, kan du vara säker på att du får en samarbetspartner med stort kunnande som dessutom håller sina kunskaper uppdaterade.

Srf konsulterna

ADD & subtract erbjuder mer än bara redovisning

Företag eller privat - Add & Subtract erbjuder kvalificerad skatteplanering och rådgivning

Skatteplanering

Skattesystemet förändras ständigt. Add&Subtract erbjuder kvalificerad skatteplanering och rådgivning – både vad gäller företagsbeskattning och privat.

Add & Subtract har bred kunskap och lång erfarenhet av redovisning och bokföring

Redovisning & Bokföring

Hos oss får du kompetent hjälp med redovisning, ekonomistyrning, bokföring, skattedeklaration, företagsanalys och frågor rörande bolagsverk.

Vår revisor kan hjälpa dig utveckla ditt företag och din affärsidé - Add & Subtract

Revision

Vi kan tillhandahålla en godkänd och auktoriserad revisor som fungerar som samtalspartner och hjälper dig att utveckla ditt företag och affärsidé på lång sikt.

Add & Subtract erbjuder löneadministration, vilket innebär hjälp med löpande löneredovisningar, löneutbetalningar, pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter m.m.

Löneadministration

Lönehantering kräver kunskap i olika kollektivavtal och avtalsrätt. Vi hjälper dig med löpande löneredovisningar, löneutbetalningar, pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter och annat som rör löner.

Add & Subtract hjälper dig med företagsanalys och lönsamhetsanalys

Företagsanalys & Finansiering

Vi tar fram rutiner som underlättar arbetet med företagets ekonomi på många plan. Vi ger förslag på lösningar för bättre likviditet och högre avkastning och skapar underlag för bättre beslutsfattande.

Add & Subtract tar hand om hela processen vid likvidering av bolag

Likvidation

Vi tar hand om hela processen när bolag ska likvideras. Vi sköter kommunikation med aktieägarna, avveckling av tillgångar och skulder, upprättandet dokumentation och slutredovisning.

Add & Subtract kan hjälpa till med familjeföretagets alla ekonomiska frågor

Familjeföretag

Behöver ni hjälp med ekonomiska frågor i familjeföretag? Vi kan hjälpa till i företagets alla olika skeden – vid bildandet, frågor om delägarskap, omstrukturering, fusioner, försäljning, avveckling och mycket mer..

Add & Subtract hjälper dig med redovisning för ditt nystartade företag

Startup

Som ny företagare är det ofta svårt att själv ha koll på hur bokföring och olika skatter ska hanteras. Siktar du på snabb tillväxt är det bättre att låta oss ta hand om det och själv fokusera på din affärsidé.

Add&Subtract erbjuder paketlösningar för ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Brf

Behöver ni hjälp av en auktoriserad revisor till er brf i Stockholm? Låt Add & Subtract sköta föreningens revision – en trygghet för både styrelsen och medlemmarna.