ADD & SUBTRACT HJÄLPER DIG MED

Revision och bokslutsrapport

För aktiebolag av en viss storlek finns lagstadgade krav på att ha en revisor. En revisor utför en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete. Vid revisionen, oftast i samband med bokslut, granskar en auktoriserad revisor från Add & Subtract hur bolaget skött sin redovisning och upprättar sedan en revisionsberättelse.

Bokslutsrapporten är en alternativ kvalitetssäkring av redovisningen för mindre företag som väljer att inte använda revisor. Våra auktoriserade redovisningskonsulter utfärdar Bokslutsrapporten för alla företagsformer, även för enskilda firmor och handelsbolag. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR.

Vad är en revisionsberättelse?

När en revisor har granskat ett företags bokslut och redovisning upprättas en revisionsberättelse. En revisionsberättelse är resultatet av granskningen och redogör om företaget har lämnat en verklighetstrogen bild av organisationens ekonomi i sin årsredovisning. I revisionsberättelsen ska ett utlåtande om årsredovisningen gjorts enligt lagar och regler finnas.

Vi erbjuder hjälp med revision och bokslutsrapport - Add & Subtract

Vad ska en revisionsberättelse innehålla?

I revisionsberättelsen ska ett utlåtande om årsredovisningen gjorts enligt lagar och regler finnas. Ett flertal rekommendationer ska också göras av revisorn. Rekommendation till om en styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för revisionens tidsomfattning, om resultat- och balasräkning ska fastställas av stämman och om förslag till resultatdisposition ska godkännas ska alla inkluderas i revisionsberättelsen. Eventuella anmärkningar kring skatter och avgifter eller fel som medför skadeståndsskyldighet ska också anmärkas.

Av revisionsberättelsen ska det också framgå tydligt vilken räkenskapsperiod som åsyftas, på vilket sätt revisorn har skrivit dokumentet och om det saknas underlag för att göra ett uttalande. Det är också viktigt att datum för avslutad revision och organisationsnummer/personnummer för bolaget som revisionen gäller framgår. Eftersom en revisionsberättelse är offentlig, ska också övriga upplysningar som revisorerna vill att aktieägare eller allmänheten ska vara medvetna om inkluderas i dokumentet. Slutligen måste också dokumentet signeras av ansvariga revisorer.

Maila oss
Revisor eller inte?

Bokslutsrapport – för dig som inte vill använda revisor

Den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades som bekant år 2010. I stället finns nu möjlighet att välja Bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för företagets redovisning. Bokslutsrapporten följer den internationella standarden inom övriga EU-länder där det sedan länge finns en etablerad process av denna typ för kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering.

Bokslutsrapporten kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskild firma och handelsbolag. Detta gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag. Från och med 1 juli 2011 kan man även kvalitetssäkra periodrapporter genom en särskild Periodbokslutsrapport.

Det är viktigt att skapa förtroende för företagets ekonomiska redovisning hos myndigheter, banker och andra intressenter. Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult som kan sköta företagets ekonomi, ge dig ekonomisk rådgivning och upprätta en Bokslutsrapport ökar marknadens förtroende för ditt företag. Bokslutsrapporten är en garanti och ett kvitto på att din redovisning håller god kvalitet. Många undersökningar från kreditinstituten visar att kreditvärdigheten är högst hos de företag som har Bokslutsrapport.

Add & Subtract erbjuder redovisning och affärsrådgivning för familjeföretag

Kontakta oss

Vi finns här för att hjälpa dig att svara på dina frågor och funderingar och ser fram emot att höra från dig. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också ringa oss direkt genom att klicka på knappen nedan.

  Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter enligt GDPR.

  ADD & subtract erbjuder mer än bara redovisning

  Företag eller privat - Add & Subtract erbjuder kvalificerad skatteplanering och rådgivning

  Skatteplanering

  Skattesystemet förändras ständigt. Add&Subtract erbjuder kvalificerad skatteplanering och rådgivning – både vad gäller företagsbeskattning och privat.

  Add & Subtract har bred kunskap och lång erfarenhet av redovisning och bokföring

  Redovisning & Bokföring

  Hos oss får du kompetent hjälp med redovisning, ekonomistyrning, bokföring, skattedeklaration, företagsanalys och frågor rörande bolagsverk.

  Vår revisor kan hjälpa dig utveckla ditt företag och din affärsidé - Add & Subtract

  Revision

  Vi kan tillhandahålla en godkänd och auktoriserad revisor som fungerar som samtalspartner och hjälper dig att utveckla ditt företag och affärsidé på lång sikt.

  Add & Subtract erbjuder löneadministration, vilket innebär hjälp med löpande löneredovisningar, löneutbetalningar, pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter m.m.

  Löneadministration

  Lönehantering kräver kunskap i olika kollektivavtal och avtalsrätt. Vi hjälper dig med löpande löneredovisningar, löneutbetalningar, pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter och annat som rör löner.

  Add & Subtract hjälper dig med företagsanalys och lönsamhetsanalys

  Företagsanalys & Finansiering

  Vi tar fram rutiner som underlättar arbetet med företagets ekonomi på många plan. Vi ger förslag på lösningar för bättre likviditet och högre avkastning och skapar underlag för bättre beslutsfattande.

  Add & Subtract tar hand om hela processen vid likvidering av bolag

  Likvidation

  Vi tar hand om hela processen när bolag ska likvideras. Vi sköter kommunikation med aktieägarna, avveckling av tillgångar och skulder, upprättandet dokumentation och slutredovisning.

  Add & Subtract kan hjälpa till med familjeföretagets alla ekonomiska frågor

  Familjeföretag

  Behöver ni hjälp med ekonomiska frågor i familjeföretag? Vi kan hjälpa till i företagets alla olika skeden – vid bildandet, frågor om delägarskap, omstrukturering, fusioner, försäljning, avveckling och mycket mer..

  Add & Subtract hjälper dig med redovisning för ditt nystartade företag

  Startup

  Som ny företagare är det ofta svårt att själv ha koll på hur bokföring och olika skatter ska hanteras. Siktar du på snabb tillväxt är det bättre att låta oss ta hand om det och själv fokusera på din affärsidé.

  Add&Subtract erbjuder paketlösningar för ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar.

  Brf

  Behöver ni hjälp av en auktoriserad revisor till er brf i Stockholm? Låt Add & Subtract sköta föreningens revision – en trygghet för både styrelsen och medlemmarna.