Revisionsberättelse
och Bokslutsrapport

För aktiebolag av en viss storlek finns lagstadgade krav på att ha en revisor. Revisorns roll är att utföra en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete. Vid revisionen, oftast i samband med bokslut, granskar Add±Subtracts auktoriserade revisor hur bolaget skött sin redovisning och upprättar en revisionsberättelse.

Bokslutsrapporten är en alternativ kvalitetssäkring av redovisningen för mindre företag som väljer att inte använda revisor. Våra auktoriserade redovisningskonsulter utfärdar Bokslutsrapporten för alla företagsformer, även för enskilda firmor och handelsbolag. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR.

Kontakta oss redan idag så får vi berätta vad vi kan hjälpa dig med!

KONTAKTA OSS