Add & Subtract erbjuder kvalificerade tjänster inom de flesta områden som rör redovisning och revision

Add & Subtract kan hjälpa dig med allt från löpande bokföring, ekonomistyrning och företagsanalys till avancerade skattetekniska frågor. Söker du efter en auktoriserad revisor, redovisningsekonom eller auktoriserad redovisningskonsult behöver du inte leta längre – de finns alla under vårt tak. Vårt huvudkontor finns i Stockholm, men våra kunder finns över hela landet. Hos oss är allt möjligt.

Kontakta oss

Add & Subtract erbjuder kvalificerade tjänster inom de flesta områden som rör redovisning och revision

Add & Subtract kan hjälpa dig med allt från löpande bokföring, ekonomistyrning och företagsanalys till avancerade skattetekniska frågor. Söker du efter en auktoriserad revisor, redovisningsekonom eller auktoriserad redovisningskonsult behöver du inte leta längre – de finns alla under vårt tak. Vårt huvudkontor finns i Stockholm, men våra kunder finns över hela landet. Hos oss är allt möjligt.

Kontakta oss
Konkurser i mars

Tillväxtanalys rapporterar att antalet konkurser i mars i år ökade med 39 %  jämfört med [...]

Förenklingsråd

Regeringen har beslutat att inrätta ett Förenklingsråd på Tillväxtverket som ska identifiera och föreslå förenklingsåtgärder [...]

Fakturakrav

Skatteverket har uppdaterat förutsättningarna för när en faktura ska innehålla en särskild uppgift som förklarar [...]

DAC 7

Skatteverket har förtydligat hur kontrolluppgifter ska hanteras om en och samma säljare tillhandahåller flera berörda [...]

Information om klimatpåverkan

Riksdagen har tagit beslut om att bilförsäljare fr.o.m. den 1 juli 2024 har informationsskyldighet till [...]

Fortsatt lågkonjunktur

SCB:s konjunkturklocka visar ett mycket svagt konjunkturläge eftersom hushållskonsumtionen saknar tillväxt och exporten har börjat [...]

Bolag som brottsverktyg

Brottsförebyggande rådet (Brå) har för att stärka det brottsbekämpande arbetet fått i uppdrag av regeringen [...]

NatSam2030

Nationella samordnaren för Agenda 2030 (NatSam 2030) har överlämnat slutredovisning av uppdrag att koordinera och [...]