Koncernbidrag vid likvidation

20 februari, 2020|0 Comments

Skatteverket föreslår i en skrivelse att inkomstskattelagen ändras så att det blir möjligt att få avdrag för koncernbidrag det sista beskattningsåret [...]

Dags att deklarera

20 februari, 2020|0 Comments

Skatteverket har nu uppdaterat sin välkända broschyr. Den visar vad du ska tänka på när du deklarerar. Läs mer Inlägget Dags [...]

Tillsynsnämnden för revisor

20 februari, 2020|0 Comments

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 14 februari 2020 och beslutade då att meddela varning i sex ärenden och lämna ett förhandsbesked. [...]

KPI för januari 2020 var 332,82

20 februari, 2020|0 Comments

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,2 procent i januari 2020. Det är en lägre inflationstakt jämfört med december, [...]