Skatteverkets har sammanställt en information till juridiska personer om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av aktieutbytet i Nordea.

Läs mer

Inlägget Aktieutbyte i Nordea dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se