Arkiv: Nyhet

Fler företag vill växa

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023 visar att ett trendbrott i andel företag som vill växa. Företag som vill växa har svårt att hitta rätt kompetens.

Styrränta

Riksbanken har beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare.

Höstbudgeten

Regeringen har presenterat höstbudgeten som har inriktning inflationsbekämpning, arbetslinje, ökad trygghet, effektiviserad klimatpolitiken och tillväxt.

Ökad skuldsanering

Kronofogden rapporterar att antalet personer som ansökt om skuldsanering har ökat med 24% första halvåret 2023 jämfört med motsvarande period förra året.

Inflationstakt

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att inflationstakten enligt KPI var 7,5% i augusti 2023, en minskning från juli då den var 9,3%.

Dämpat konjunkturläge

Statistikmyndigheten (SCB):s månatliga tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv visar en dämpad aktivitet den svenska ekonomin bl.a. då BNP i Q2 2023 sjönk.