Med anledning av coronavirusets effekter har Bokföringsnämnden sammanställt information om vad man bör tänka på när man upprättar företagets balansräkning och lämnar upplysningar om väsentliga händelser i årsredovisningen.

Läs mer

Inlägget Att tänka på när årsredovisningen upprättas dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se