Skatteverket har nu publicerat en kommentar med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2017 som klargör att styrelsearvode normalt ska beskattas som inkomst av tjänst.

Läs mer

Inlägget Beskattning av styrelsearvode dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se