Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat resning och undanröjt ett skattetillägg som hade tagits ut i strid med europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning.

Läs mer

Inlägget Dom i mål om resning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se