Skatteverket ska i en del fall hjälpa brottsbekämpande myndigheter att förebygga brottslighet. Nu ändras reglerna för hur Skatteverket ska behandla personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten.

Läs mer

Inlägget En ny lag om skattebrott dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se