Det föreslagna stödet bär stora likheter med omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin.

Läs mer

Inlägget Extra stöd till enskilda näringsidkare dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se