Varningar utfärdas när företag försöker verka på en marknad utan att ha nödvändiga tillstånd eller utan att vara registrerade hos tillsynsmyndigheten i landet.

Läs mer

Inlägget Finansinspektionens varningslist dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se