Datainspektionen har undersökt om drygt 400 företag och myndigheter har utsett ett dataskyddsombud. Granskningen visar bland annat brister hos närmare en fjärdedel av de fackförbund som valts ut för kontroll.

Läs mer

Inlägget Första svenska GDPR-granskningen klar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se