Skatteverket har i ett ställningstagande svarat på frågor som har uppkommit kring vad som avses med ett enmansföretag vid tillämpningen av reglerna om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag (växa-stöd).

Läs mer

Inlägget Frågor om växa-stöd dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se