En skada till följd av ett olycksfall som inträffat i samband med en friskvårdsaktivitet har av Högsta förvaltningsdomstolen inte ansetts utgöra en arbetsskada i arbetsskadeförsäkringens mening.

Läs mer

Inlägget Friskvårdsskada är ingen arbetsskada dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se