Utredningen om gräsrotsfinansiering har överlämnats till regeringen. Utredningen har kartlagt marknaden för plattformar för gräsrotsfinansiering och analyserat deltagarnas och plattformarnas roll, funktion och incitamentsstruktur.

Läs mer

Inlägget Gräsrotsfinansiering dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se