Som en del av den gröna skatteväxlingen bör en skattereduktion på 1 650 kronor per år införas för den som bor i vissa geografiska områden, främst i Norrland och nordvästra Svealand. Det skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

Läs mer

Inlägget Grön skatteväxling dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se