Finansdepartementet föreslår i en promemoria att den så kallade utvidgade fåmansföretagsdefinitionen justeras.

Läs mer

Inlägget Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se