Under oktober 2017 försattes 590 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 496 företag i oktober 2016, en ökning med 19 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 579 personer jämfört med 1 367 personer oktober 2016.

Läs mer

Inlägget Konkurser oktober 2017 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se