Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,4 procent i augusti 2019. Det är en sänkning sedan juli då inflationstakten var 1,7 procent.

Läs mer

Inlägget KPI för augusti 2019 var 334,39 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se