Inflationstakten enligt KPIF var 1,7 procent i december 2019. Det är en oförändrad inflationstakt jämfört med november.

Läs mer

Inlägget KPI för december 2019 var 337,68 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se