Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,8 procent i februari 2017. Det är en ökning från januari då den var 1,4 procent.

Läs mer

Inlägget KPI för februari 2017 var 319,73 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se