Inflationstakten enligt konsumentprisindex, KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,9 procent i januari 2019, vilket är en nedgång från december 2018 då den var 2,0 procent.

Läs mer

Inlägget KPI för januari 2019 var 328,56 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se