Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,7 procent i juli, vilket är en sänkning sedan juni då inflationstakten var 1,8 procent.

Läs mer

Inlägget KPI för juli 2019 var 335,80 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se