Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,1 procent i juni 2018. Det är en uppgång från maj då den var 1,9 procent.

Läs mer

Inlägget KPI för juni 2018 var 328,62 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se