Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,0 procent i november 2018, vilket är en nedgång sedan oktober då den var 2,3 procent.

Läs mer

Inlägget KPI för november 2018 var 330,40 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se