Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,6 procent i oktober 2019. Det är en ökning sedan september då inflationstakten var 1,5 procent.

Läs mer

Inlägget KPI för oktober 2019 var 336,04 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se