Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,3 procent i september (2,0 procent i augusti). Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,5 procent från augusti till september 2018. Under motsvarande period 2017 steg KPI med 0,1 procent.

Läs mer

Inlägget KPI för september 2018 var 331,14 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se