Över 200 000 svenska konsumenter har fastnat i abonnemangsfällor de senaste tre åren, visar en undersökning från Konsument Europa. Och kännedomen om vilka rättigheter man har som konsument, är låg.

Läs mer

Inlägget Många svenskar i abonnemangsfällor dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se