För att uthyrning av en lokal ska kunna bli föremål för frivillig skattskyldighet krävs att lokalen hyrs ut för stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet. Skatteverket har i ett ställningstagande förtydligat sin syn på vad kravet på stadigvarande användning innebär.

Läs mer

Inlägget Moms – begreppet stadigvarande användning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se