Regeringskansliet har publicerat ett informationsmaterial som innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trätt i kraft kring årsskiftet 2019/2020.

Läs mer

Inlägget Nya lagar kring årsskiftet 2019/2020 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se