Trots ett stort behov av kompetensuppdatering inom de närmsta två åren, sjunker andelen som genomfört någon slags kompetensutveckling med sex procentenheter jämfört med föregående år.

Läs mer

Inlägget Ökade krav på kompetensutveckling dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se