Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 46 500 kr respektive 47 400 kr för år 2019. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

Läs mer

Inlägget Prisbasbelopp för 2019 fastställt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se