Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2019 är 1000 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2018.

Läs mer

Inlägget Prisbasbeloppet för 2019 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se