Revisorsnämnden har överlämnat promemorian ”Framtida revisionen – förslag till åtgärder för förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisorer och revisionen i Sverige” till regeringen.

Läs mer

Inlägget Promemoria Framtida revisionen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se