Regeringskansliet har sammanställt en förteckningen över propositioner som är avsedda att lämnas från och med 12 september 2017 till mitten av januari 2018.

Läs mer

Inlägget Propositionsförteckning hösten 2017 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se