Regeringskansliet har sammanställt en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas från och med 10 september 2019 till mitten av januari 2020.

Läs mer

Inlägget Propositionsförteckning hösten 2019 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se