Regeringskansliet redovisar i en förteckning de propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2020 under återstoden av riksmötet.

Läs mer

Inlägget Propositionsförteckning våren 2020 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se