Bokföringsnämnden har lämnat ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen om när en inkomst från ett avverkningsuppdrag ska tas upp som intäkt enligt god redovisningssed.

Läs mer

Inlägget Redovisning av avverkningsuppdrag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se