Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli – 31 december 2017 till -0,50 procent. Referensräntan har ersatt diskontot och används bland annat vid beräkning av dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Läs mer

Inlägget Referensräntan fastställd till -0,50 procent dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se